Oncologie

Algemeen

Vrienden van Meander doet er alles aan om het
verblijf van patiënten met kanker en hun naasten
in Meander Medisch Centrum zo aangenaam
mogelijk te maken.

Andere projecten van dit domein

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zet zich in voor belangrijke projecten die ten gunste komen van patiënten en bezoekers.