Domein

Oncologie

Vrienden van Meander doet er alles aan om het
verblijf van patiënten met kanker en hun naasten
in Meander Medisch Centrum zo aangenaam
mogelijk te maken.

Domein

Zorg voor Iedereen

Vrienden van Meander ondersteunt initiatieven die zich richten op de (digitale) toegankelijkheid van het ziekenhuis en de zorg die wordt geboden voor mensen met beperkingen. Dit betreft lichamelijke en geestelijke beperkingen, anderstaligen, laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Domein

Ziekenhuis van morgen

Vrienden van Meander ondersteunt initiatieven die innovaties in behandelingen én in dienstverlening mogelijk maken.

Domein

Prettig verblijf

Vrienden van Meander doet er alles aan om het verblijf van patiënten, zowel binnen als buiten, in Meander Medisch Centrum zo aangenaam mogelijk te maken.
 

Domein

Wetenschappelijk Onderzoek

Meander Medisch Centrum is een Topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat wij ons onderscheiden door een voorhoede positie in te nemen als het gaat om patiënt gerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Voor (wetenschappelijk) onderzoek is veel geld nodig. De Vrienden van Meander wil door het werven van donaties voor (wetenschappelijk) onderzoek bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Met uw hulp is het mogelijk om onderzoek te doen naar nieuwe en betere behandelingen voor patiënten.