Oncologie

Healing Environment

Vrienden van Meander doet er alles aan om het verblijf van patiënten met kanker en hun naasten in Meander Medisch Centrum zo aangenaam mogelijk te maken.

Andere projecten

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zet zich in voor belangrijke projecten die ten gunste komen van patiënten en bezoekers.