Nieuws
6 augustus, 2021

Troostkoffer voor kinderen (afdeling Oncologie)

Troostkoffer voor kinderen (afdeling Oncologie)

Wanneer één van de ouders de diagnose kanker krijgt, heeft dit grote gevolgen voor het hele gezin. Een goede informatievoorziening in deze ingrijpende tijd draagt bij aan de voorbereiding op het ziekteproces, vergroot het aanpassingsvermogen van de gezinsleden en heeft een positieve invloed op het functioneren van het gezin. Dankzij een aantal mooie donaties kunnen wij voor kinderen,  waarvan een vader of moeder in het Meander wordt behandeld voor kanker,  speciale informatiekoffers beschikbaar stellen.

Foto: Maria van Middelkoop