Nieuws
15 september, 2021

Persbericht - Vrienden van Meander zet zich ook in voor wetenschappelijk onderzoek

Marathon Amersfoort gaat door op 17 september a.s.

Vrienden van Meander zet zich ook in voor wetenschappelijk onderzoek

Amersfoort, 15 september 2021- De Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum zet zich al jaren in om het verblijf van patiënten en hun naasten in Meander Medisch Centrum zo prettig én comfortabel mogelijk te maken. Met financiële steun van velen realiseert de Vrienden van Meander projecten binnen de thema’s Oncologie, Prettig Verblijf, Ziekenhuis van Morgen en Zorg voor Ouderen. Vanaf heden is hier een vijfde thema aan toegevoegd namelijk wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen
Meander Medisch Centrum is al jaren een van de 28 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Dat betekent dat Meander zich onderscheidt door een voorhoede positie in te nemen als het gaat om patiëntgerichte topklinische zorg, opleiding van zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek. Het doen van onderzoek is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg. Voor (wetenschappelijk) onderzoek is echter veel geld nodig, dat niet allemaal uit de jaarlijkse begroting kan worden betaald. De Vrienden van Meander wil door het werven van donaties voor (wetenschappelijk) onderzoek bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Met financiële hulp van bedrijven, particulieren en andere fondsen  is het mogelijk om onderzoek te blijven doen naar nieuwe en betere behandelingen voor patiënten.

Vrienden van Meander
Op de vernieuwde website www.vriendenvanmeander.nl komen de verschillende thema’s aan bod en is het mogelijk om te doneren. Ziekenhuizen moeten steeds meer doen voor steeds minder geld.  Allerlei extra voorzieningen, zoals een speciale familiekamer, relaxstoelen of een kindvriendelijke omgeving, kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden. Dankzij giften en sponsoring kunnen dit soort projecten toch gerealiseerd worden.