Nieuws
8 november, 2023

Vrienden van Meander financiert physician assistant

Vrienden van Meander financiert physician assistant

Meander Medisch Centrum is een van de 27 topklinische ziekenhuizen in Nederland. Dit betekent dat Meander ook hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg verleent, die niet elk ziekenhuis aanbiedt. Een van de expertisecentra is Diafragmachirurgie (middenrifoperaties). Vrienden van Meander financiert voor een groot deel de physician assistant (PA) van het middenrifcentrum. PA Petra Geijtenbeek werkt hier sinds april en draait onder andere een eigen poli-spreekuur. Hierdoor kan er sneller en laagdrempeliger contact zijn met de patiënt. Verder houdt zij zich bezig met dataverzameling en wetenschappelijk onderzoek.