Nieuws
3 februari, 2022

Mark Röell stopt met voorzitterschap Vrienden van Meander

Mark Röell stopt met voorzitterschap Vrienden van Meander

Mark Röell, burgemeester van Baarn, stopt na een periode van 5 jaar als voorzitter van de Vrienden van Meander. Tijdens deze periode heeft de stichting die zich inzet voor meer comfort en welzijn voor patiënten van het Amersfoortse ziekenhuis, grote projecten gerealiseerd zoals de inrichting van het nieuwe Centrum voor Oncologische zorg. Onder het voorzitterschap van Röell heeft de Vrienden van Meander ook de strategische koers aangescherpt en het werkterrein verder verbreed naar Wetenschappelijk Onderzoek. Röell legt zijn voorzitterschap neer omdat hij een neutrale positie wil houden in de discussie over de herontwikkeling van de locatie van Meander in Baarn

Frank de Reij, CEO Meander Medisch Centrum: “Wij zijn Mark Röell zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de Vrienden van Meander. Hij is niet alleen een kundige en prettige bestuurder, maar hij heeft ook goed oog voor de verbetering van het welzijn en welbevinden van onze patiënten. De mooie projecten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zijn daar een mooi voorbeeld van.”

De Stichting Vrienden van Meander is een procedure gestart voor het werven van een nieuwe voorzitter van het bestuur. Bestuurslid Harry Helwegen is benoemd als interim-voorzitter.