• Bedbank

  • Vlonder

  • kinderen centraal

  • LUCE

  • huiskamer geriatrie

Zorg voor Ouderen

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over hun eigen leven. Wanneer deze mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, raken zij vaak verward en gedesoriënteerd. Door het ondersteunen van verschillende initiatieven wil Vrienden van Meander het verblijf voor deze kwetsbare groep in het Meander Medisch Centrum aangenamer maken. Zo kunnen we de onrust bij deze ouderen tijdens een opname verminderen.

Zorg voor Ouderen

Status
Nog nodig: € 19246
DONEER

Inrichting Geriatrische Trauma Unit

Status
Nog nodig: € 19246
Steun dit project