• Bedbank

  • Vlonder

  • kinderen centraal

  • LUCE

  • huiskamer geriatrie

KWETSBARE OUDEREN

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over hun eigen leven. Wanneer deze mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, raken zij vaak verward en gedesoriënteerd. Door het ondersteunen van verschillende initiatieven wil Vrienden van Meander het verblijf voor deze kwetsbare groep in het Meander Medisch Centrum aangenamer maken. Zo kunnen we de onrust bij deze ouderen tijdens een opname verminderen.

KWETSBARE OUDEREN

Status
Nog nodig: € 15262
DONEER

Dementievriendelijke afdeling

Status
Nog nodig: € 3462
Steun dit project

Dementiebox

Status
Nog nodig: € 1200
Steun dit project

Klokken voor kwetsbare ouderen

Status
Nog nodig: € 7000
Steun dit project