Zorg voor ouderen

Moofiestok

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over hun eigen leven. Door het ondersteunen van verschillende initiatieven wil de Vrienden van Meander het verblijf voor deze kwetsbare groep in Meander Medisch Centrum zo aangenaam mogelijk maken.

43% opgehaald

Nog nodig: € 1322

Andere projecten

Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zet zich in voor belangrijke projecten die ten gunste komen van patiënten en bezoekers.